Contact

Voorzitter
Resca van Dijk
E-mail

Penningmeester
Kim Warnaar
E-mail

Secretaris
Marieke de Heus
E-mail

Wedstrijdsecretaris
Resca van Dijk
E-Mail

Jeugdzaken
Leon Groenenweg
E-Mail

Toernooien
Merel van de Roer
Dennis Uijtterlinde
E-Mail

Algemeen bestuurslid
Dennis Uijtterlinde


Clubblad ‘De Pub’
Ralf Hogerbrug
Ruben op den Kelder
Niels de Geus
E-Mail

Website
Ralf Hogerbrug
E-Mail


Statuten
Puba statuten 31-3-1989

Huishoudelijk regelement
Puba huishoudelijk regelement


Rabobank
NL18RABO0354301543
Kamer van Koophandel
40321103